Bestellen foto's

Om foto's te bestellen stuur je een e-mail met een opgave van de gewenste foto's.

Nadat je het bedrag hebt overgemaakt op IBAN nummer: NL38INGB0002890615 t.n.v. R Schraa te Rolde, worden de bestelde foto's je toe gezonden.

Auteursrechten

Geen enkele foto, afbeelding of illustratie uit deze site mag worden bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar/fotograaf. Dit geldt tevens voor alle bestelde opnames.

Het aanvragen van toestemming voor bewerking, verveelvoudiging of openbaarmaking van enkele of meerdere foto('s), afbeelding(en) en/of illustratie(s) vindt plaats via e-mail.

Disclaimer

Deze site maakt gebruik van foto's welke gemaakt zijn met het oog op publicatie.

Personen, groepen en/of organisaties die bezwaar hebben tegen plaatsing van hun foto/foto's kunnen hun bezwaar kenbaar maken door het sturen van een e-mail. Plaatsing van in opdracht gemaakte foto en/of meerdere foto's van personen, groepen en/of organisaties vindt zo veel als mogelijk en/of noodzakelijk plaats na voorafgaande toestemming.

Gefotografeerde personen, groepen en/of organisaties kunnen geen rechten ontlenen aan plaatsing van hun foto/foto's op deze site.